^Back To Top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Дарител Месец Година
Бойко Обретенов март 2011
адв. Марин Кинов март 2011
Дарение концерт филхармония март 2011
Дарени от акционери „Лудогорски вестник” март 2011
Дарения на празника на гр. Разград януари 2012
Теосвета Лазарова февруари 2012
Марина Пенчева февруари 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева март 2012
Владимир Георгиев март 2012
Ивелин Пенчев април 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева април 2012
Янка Петрова май 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева май 2012
Галина Странджева май 2012
Елена Любенова Лозанова май 2012
Надя Каишева май 2012
Анонимен дарител май 2012
Румяна Обретенова май 2012
Ива Обретенова май 2012
Станчо Армянов юни 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева юни 2012
Драгомир Златев юни 2012
Ердинч и Калбие Мехмедови юни 2012
Политическа партия ГЕРБ юни 2012
Кирил Симеонов юни 2012
Доминик Моро юни 2012
Леон Реджинал Моро Обретенов юни 2012
Димитър и Мая Габровски юни 2012
Васил Веселинов юни 2012
Ахмед Ахмедов юли 2012
Малина Янакиева юли 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева юли 2012
Ганчо Петров юли 2012
Тодор Иванов юли 2012
Теодора Ниелсен юли 2012
Александър Златев юли 2012
Дарения събрани на Панаир на киселото мляко юли 2012
Ценко Пенчев юли 2012
Ангел Ценков юли 2012
Румен Ганев август 2012
Елена Генова август 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева август 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева септември 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева октомври 2012
Футболисти от ПФК Лудогорец ноември 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева ноември 2012
Даниела и Георги Георгиеви ноември 2012
Диляна Ганчева Иванова-Колева декември 2012
Красимира Георгиева декември 2012
Теодор Ролев декември 2012
Николинка Донева януари 2013
Диляна Ганчева Иванова-Колева януари 2013
ЕТ Лютфи Дахилов Инсстрой януари 2013
д-р Николай Колев януари 2013
Лайънс клуб Разград януари 2013
Дарения на празника на гр. Разград януари 2013
д-р Николай Колев февруари 2013
Милен Енчев февруари 2013
Велина Дачева февруари 2013
Диляна Ганчева Иванова-Колева февруари 2013
д-р Николай Колев март 2013
Сем. Румяна и Бойко Обретенови март 2013
Сем. Кондови април 2013
д-р Николай Колев април 2013
Весела Пенчева април 2013
Диляна Ганчева Иванова-Колева април 2013
Георги Михайлов Георгиев май 2013
Никола Николов май 2013
Дарения - Първа копка храм май 2013
Никола Николов май 2013
д-р Николай Колев май 2013
Грийн Лейди - Фен клуб "Лудогорец" май 2013
Красимир Илиев май 2013
Бойко Обретенов май 2013
Математическа гимназия - випуск 1978 май 2013
Бойко Обретенов май 2013
Бойко Обретенов май 2013
Бойко Обретенов май 2013
Бойко Обретенов юни 2013
Бойко Обретенов юни 2013
Николай Стефанов Колев юни 2013
Никола Николов юни 2013
Бойко Обретенов юни 2013
Бойко Обретенов юни 2013
Румяна Обретенова юни 2013
Бойко Обретенов юни 2013
Никола Николов юли 2013
д-р Николай Колев юли 2013
Диляна Ганчева Иванова-Колева юли 2013
Бойко Обретенов юли 2013
Бойко Обретенов юли 2013
Бойко Обретенов юли 2013
Бойко Обретенов юли 2013
Маргарита Маринова юли 2013
Теодора Ниелсен юли 2013
Бойко Обретенов юли 2013
Бойко Обретенов юли 2013
Бойко Обретенов август 2013
Йордан Тачев август 2013
Бойко Обретенов август 2013
Георги Илиевски август 2013
Дарение от християни в храм „Свети Николай” август 2013
Никола Николов август 2013
София Карчева август 2013
д-р Николай Колев август 2013
Бойко Обретенов август 2013
Сем. Иван и Стефка Ганеви август 2013
Бойко Обретенов август 2013
Цветомира Младенова септември 2013
Младен Дечев септември 2013
д-р Николай Колев септември 2013
Никола Николов октомври 2013
Николай Колев ноември 2013
Атанас Атанасов ноември 2013
Никола Николов ноември 2013
Галина Страндженва ноември 2013
Красимира Георгиева ноември 2013
Парашкева Кръстева декември 2013
Никола Николов декември 2013
д-р Николай Колев декември 2013
Красимира Георгиева януари 2014
Никола Николов януари 2014
Сем. Ирина и Иво Бакърджиеви януари 2014
д-р Йорданка Йовчева януари 2014
Дарение от християни в храм „Свети Николай” януари 2014
Галина Страндженва февруари 2014
Никола Николов февруари 2014
 Стоян Димитров Ненчев февруари 2014 
 Никола Николов март 2014
 Никола Николов април 2014
 Иванка Белчева Обретенова април 2014
 Доминик Моро април 2014
 Леон Моро Обретенов април 2014
 Румяна Генова Обретенова април 2014
 Ива Бойкова Обретенова април 2014 
 Бойко Антонов Обретенов април 2014
адв. Марин Кинов април 2014
Божана Ганчева април 2014
Дарение НФК "ЛУДОГОРЕЦ" май 2014
Никола Николов май 2014
„АМЕР” ЕООД юни 2014
сем. Минчо и Атанаска Ганчеви август 2014
Храм Свети Николай - християни дарение август 2014
Църква Рождество Богородично с. Богданци август 2014
Бойко Обретенов август 2014
Лучия Димитрова септември 2014
Христина Йовена Драгомирова Златева септември 2014
Бойко Обретенов октомври 2014
сем. Йосифови ноември 2014
Бойко Обретенов януари 2015
Дарение от християни в храм „Свети Николай” януари 2015
Бойко Обретенов февруари 2015
Бойко Обретенов март 2015
сем. Илка и Петър Панчеви април  2015 
Румяна Обретенова април 2015 
Бойко Антонов Обретенов май 2015 
„АГРОТАЙМ” ООД май 2015 
сем. Румяна и Бойко Обретенови юни 2015 
„СЕМПЕ 2” ООД юни 2015 
Иван Дочев Цветков юни 2015 
Мариета Георгиева юни 2015 
„АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД юни 2015 
„БГ АГРО РАЗГРАД” ООД юли 2015 
Леон Реджинал Бойко Моро Обретенов юли 2015 
Маргарита Добрева юли 2015
 сем. Галина и Светлозар Караджови юли 2015
 „Мираж-Авто-Комерс” ЕООД  юли 2015
 ПФК „ЛУДОГОРЕЦ” юли 2015
 МС на РБългария – дирекция „Вероизповедания” август 2015
 Камен Михайлов август 2015
 Д-р Ангелина Миткова август 2015
 Иван Д. Цветков септември 2015
 сем. Румяна и Бойко Обретенови  октомври 2015
 анонимен дарител  ноември 2015
 Николай Цонев декември 2015
 Недялка Дончева декември  2015
 Боряна Шуролинкова декември 2015
 Марина Спасова Пенчева декември 2015
 сем. Татяна, Стоил и Димитър Кондови януари 2016
 Митко Ханчев януари 2016
 Радка Василева януари 2016 
 Храм „Свети Никола” януари 2016
 сем. Румяна и Бойко Обретенови януари 2016
  януари 2016
 сем. Стоянови    
 Леон Моро-Обретенов февруари 2016
 Едгар Моро-Обретенов февруари 2016
 сем. Таня, Пламен и Цветелин Анчеви февруари 2016
 Диана Янкова Иванова февруари 2016
 Калинка Янкова Стефанова февруари 2016
 Марина Спасова Пенчева февруари 2016
 Марина Спасова Пенчева март 2016
 Бойко Антонов Обретенов април 2016
 Бойко Антонов Обретенов май 2016
 Иван Дочев Цветков май 2016
 Йорданка Минкова май 2016
 ЕТ „Лютфи Дахилов ИНСТРОЙ ЛД” май 2016
 Марина Спасова Пенчева юни 2016
 Бойко Антонов Обретенов юли 2016
 Марина Спасова Пенчева юли 2016
 Ахмед Реджебов Ахмедов август 2016
 Галина Странджева- Златева август 2016
 Марина Спасова Пенчева август 2016
 Семейство Георгиеви август 2016
 Марина Спасова Пенчева септември 2016
 Марина Спасова Пенчева октомври 2016
 Офис Разград-България 5 ноември 2016
 Бойко Антонов Обретенов ноември 2016
 Румяна Генова Обретенова ноември 2016
 Марина Спасова Пенчева ноември 2016
 Марина Спасова Пенчева декември 2016
 Иван Дочев Цветков януари 2017
 Марина Спасова Пенчева януари 2017
 Марина Спасова Пенчева февруари 2017
 Николай Михайлов февруари 2017
 Иван Дочев Цветков април 2017
 Бойко Антонов Обретенов май 2017
 Александър Димов Златев май 2017
 "АУРАКОНСУЛТ 2007" ООД юли 2017
 Бойко Антонов Обретенов август 2017
 Ердинч Ахмедов Мехмедов август 2017
 Офис-Разград бул. България 5 ноември 2017
 Бойко Антонов Обретенов ноември 2017
 Людмил Русев Христов декември 2017
 Бойко Антонов Обретенов декември  
 Доминик Моро декември 2017
 Леон Моро Обретенов декември 2017
 Румяна Генова Обретенова декември 2017
 Ива Бойкова Обретенова декември 2017
 Едгар Моро Обретенов декември 2017
 Димитър Атанасов Терзиев декември 2017
 ПФК ЛУДОГОРЕЦ    
 Иван Цветков януари 2018
 Румяна Генова Обретенова януари 2018
 Бойко Антонов Обретенов януари 2018
 Бойко Антонов Обретенов април 2018
 Людмил Русев Христов август 2018
 Румяна Генова Обретенова август 2018
 Бойко Антонов Обретенов август 2018
 АГРОТАЙМ ЕООД септември 2018
 Бойко Антонов Обретенов септември 2018
 Александър Димов Златев октомври 2018
 Бойко Антонов Обретенов октомври 2018
 Бойко Антонов Обретенов декември 2018
 Ердинч Мехмедов декември 2018
 Румяна Генова Обретенова декември 2018
 Ива Бойкова Обретенова декември 2018
 Доминик Моро декември 2018
 Едгар Моро Обретенов декември 2018
 Леон Моро Обретенов декември 2018
 Бойко Обретенов декември 2018
 Александър Златев декември 2018
 Румяна и Бойко Обретенови януари 2019
 Емил Андонов януари 2019
 Полина Георгиева януари 2019
 Александър Златев януари 2019
 Александър Златев февруари 2019
 Минко Славов Цонев февруари 2019
 Недка Недева Славова февруари 2019
 Бойко Антонов Обретенов март 2019
 Александър Димов Златев март 2019
 Людмил Русев Христов април 2019
 Александър Димов Златев април 2019
 Георги Чимширов май 2019
 Бойко Антонов Обретенов май 2019
 Едгар Моро Обретенов май 2019
 Леон Моро Обретенов май 2019
 Румяна Обретенова май 2019
 Бойко Антонов Обретенов май 2019
 Ердинч Ахмедов май 2019
 Александър Димов Златев юни 2019
 Младен Минков Цонев юли 2019
Людмил Русев Христов  август 2019
Александър Димов Златев септември 2019
Александър Димов Златев септември 2019
Медин Юсеин октомври 2019
Бойко Обретенов октомври 2019
Александър Димов Златев октомври 2019
Петранка Луканчевска октомври 2019
Румяна Обретенова декември 2019
Бойко Обретенов декември 2019
Ердинч Ахмедов декември 2019
Анонимно декември 2019
Румяна Обретенова януари 2020
Бойко Обретенов януари 2020
Анонимно март 2020
Людмил Русев Христов април 2020
Людмил Русев Христов май 2020
Илиан Георгиев Иванов юни 2020
Ахмед Реджебов Ахмедов юни 2020
Бойко Обретенов юни 2020
Ердинч Ахмедов юни 2020
Румяна Обретенова юни 2020
Радослав Стефанов Спасов юли 2020
Пейчо Добрев Георгиев септември 2020
Людмил Русев Христов октомври 2020
Анита Христова Златева октомври 2020
Анита Христова Златева октомври 2020
Румяна Обретенова ноември 2020
Бойко Обретенов ноември 2020
Анита Христова Златева декември 2020
Станчо и Гинка Армянови декември 2020
Димитричка Цонева Димитрова декември 2020
Стойчо Кръстев Кръстев декември 2020
Анита Христова Златева декември 2020
Жечка и Теодор Христови януари 2021
Румяна Обретенова януари 2021
Бойко Обретенов януари 2021
Анита Христова Златева февруари 2021
Божидар Иванов Дечев февруари 2021
Минист.съвет РБългария  февруари 2021
Дирекция „Вероизповедани“    
Анита Христова Златева март 2021
Анита Христова Златева април 2021
Анита Христова Златева май 2021
Пенка Ганчева Дечева май 2021
Дочка, Свилен, Виктор Иванови май 2021
Ердинч Ахмедов май 2021
Бойко Обретенов май 2021
Анита Христова Златева юни 2021
Анита Христова Златева юли 2021
Пенко Пенчев Илиев юли 2021
Людмил Русев Христов  август 2021
Вирджиния Емилова Пенева септември 2021
Анита Христова Златева септември 2021
Людмил Русев Христов септември 2021
Людмил Русев Христов октомври 2021
Станислава Ангелова октомври 2021
Румяна Обретенова декември 2021
Бойко Обретенов декември 2021
Ердинч Ахмедов декември 2021

Банкови сметки за дарения:

 

УниКредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

с-ка: BG36UNCR70001520413700

Първа Инвестиционна Банка

BIC: FINVBGSF

с-ка: BG51FINV91502016457712

Copyrigcht © 2015 hram2rz.com